Οι σύγχρονοι καταναλωτές πλέον είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουν. Συχνή απαίτησή από πλευράς καταναλωτών είναι ο περιορισμός της χρήσης συνθετικών προσθέτων στα τρόφιμα και η αντικατάστασή τους με φυσικά πρόσθετα τα ονόματα των οποίων τους είναι οικεία. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, υπάρχει μεγάλη πολιτική και κοινωνική πίεση για την ορθή αξιοποίηση των αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων με σεβασμό στο περιβάλλον, στη φύση και τον άνθρωπο.

Η Charakis Research and Consulting Ltd. εταιρία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τον διακεκριμένο στον τομέα της Διατροφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Επίκουρο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Ευάγγελο Ζωίδη, διοργανώνει το εξειδικευμένο 100% επιδοτούμενο online σεμινάριο «Εφαρμογές αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων στον κλάδο τροφίμων και ποτών – Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας».

Τόσο, την κατάρτιση όσο και την συμβούλευση θα εκπληρώσει ο Δρ. Ευάγγελος Ζωίδης, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης και Λέκτορας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποκλειστικός συνεργάτης της εταιρίας μας τα τελευταία 12 χρόνια.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ από τις 22/02 μέχρι 25/02 μεταξύ 14:00-17:45.

Με το πέρας του σεμιναρίου και μετά από συνεννόηση ακολουθεί τετράωρη τήλε-συνάντηση με τον εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα εταιρία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *