Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα

H εταιρία μας, διοργανώνει πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Τα προγράμματα τυγχάνουν επιδότησης τόσο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού στη Κύπρο και από τον ΟΑΕΔ στην Ελλάδα με το πρόγραμμα 0,45%