Η εταιρία

H Charakis Research & Consulting Ltd., ιδρύθηκε το 2003 στην Κύπρο, το 2004 επεκτάθηκε στην Ελλάδα με τη δημιουργία της CRC Hellas ενώ από το 2013, είναι ο εταίρος για την Κύπρο, της πολυεθνικής εταιρίας Gi Group SpA. H εταιρία, προσφέρει ένα πλήρες φάσμα εξειδικευμένων διοικητικών και επιχειρηματικών λύσεων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της.

Οι υπηρεσίες της, χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

  1. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
  2. Έρευνα και Ανάπτυξη
  3. Κάλυψη και Υποστήριξη Αναγκών Κατάρτισης

Κεντρική Φιλοσοφία της εταιρίας είναι η καινοτομία. Για αυτό το λόγο, επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη γιατί πιστεύει στην απόκτηση ανταγωνιστικότητας μέσω της καινοτομικότητας και της διαφορετικότητας. Η προσέγγιση της εστιάζεται στο να βοηθάει τους πελάτες της να πετύχουν σημαντικά και διατηρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα– αποτελέσματα τα οποία μεταφράζονται σε κερδοφορία.

Με συσσωρευμένες συμβουλευτικές εμπειρίες σε μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και έχοντας δουλέψει με πελάτες σε πάνω από 10 χώρες, η εταιρία έχει την δυνατότητα να προσφέρει υψηλής ποιότητας, πελατοκεντρικές επιχειρηματικές λύσεις. Τα στελέχη της εταιρείας καθώς και οι συνεργάτες της, έχουν τόσο μακρόχρονη όσο και εξειδικευμένη εμπειρία στις επιμέρους δραστηριότητες τους. Με την χρήση εξειδικευμένων και σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών, η Charakis Research & Consulting, μπορεί και προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία στους πελάτες της.

Μέχρι σήμερα η Charakis Research & Consulting Ltd. παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Τραπεζικούς Οργανισμούς, Βιομηχανικές και Εμπορικές εταιρίες, εταιρίες Τροφίμων και Ποτών, Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικές κ.α. Παράλληλα παρείχε πάνω από 5,000 ώρες ποιοτικής κατάρτισης και καθοδήγησης στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, η ενεργός συμμετοχή και η επένδυση της εταιρίας σε Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), της προσδίδει και δημιουργεί επιπρόσθετη τεχνογνωσία για την υποστήριξη των συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει. Μεταξύ άλλων και μέσω Προγραμμάτων Ε&Α, η εταιρία ανέπτυξε το «Σύστημα ΝΕΜΟ»©®, της πρώτης στην Ευρώπη ολοκληρωμένης μουσειολογικής εφαρμογής υπηρεσιών ξενάγησης με χωροταξική αντίληψη με τη χρήση PDA / Smartphones (www.nemoexperience.com). Η πιλοτική εφαρμογή είχε αναπτυχθεί στο Μουσείο Πιερίδη στη Λάρνακα ενώ τον Δεκέμβριο του 2012 υιοθετήθηκε και εφαρμόσθηκε σε ένα από τα καλύτερα Μουσεία παγκοσμίως, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Επιπλέον, η εταιρία δραστηριοποιείται σε ερευνητικό επίπεδο και σε εξειδικευμένους κλάδους. Σαν τέτοιο, μπορεί να αναφερθεί το ερευνητικό Πρόγραμμα ΝΑΥΤΟΘΩΡΑΞ, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος διασύνδεσης της Ακαδημίας με τον κλάδο της Ναυτιλίας με στόχο την δημιουργία του Κυπριακού Ναυτιλιακού Cluster.

Προσφάτως δε, έχει ανακοινώσει την στρατηγικής σημασίας συνεργασία με δυο σημαντικούς ακαδημαϊκούς φορείς της Ελλάδος, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΤΕΙ Αθηνών, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Οι συνεργασίες αυτές προσφέρουν στην εταιρία μεγάλες δυνατότητες σε ερευνητικό επίπεδο, τόσο με την εμπλοκή της σε ερευνητικά έργα όσο και με τη δυνατότητα χρήσης των εξειδικευμένων εργαστηρίων των ακαδημαϊκών φορέων.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και η υπηρεσία nlpincyprus® (www.nlpgreece.gr), η οποία συμπληρώνει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, με την χρήση των εξειδικευμένων τεχνικών του Συστήματος του Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθοδήγησης όσο και σε επίπεδο κατάρτισης.