Έρευνα και Ανάπτυξη

Η Charakis Research & Consulting Ltd., λαμβάνει μέρος σε ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, όσο και μέσω Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων, είμαστε ενεργά εμπλεκόμενοι σε έρευνες σχετικά με τις κοινωνικές, επιχειρηματικές, αναπτυξιακές και τεχνολογικές επιστήμες.

Το δίκτυο μας αποτελείται από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες με σημαντική εμπειρία στον ερευνητικό χώρο, δίνοντας μας την δυνατότητα να συνεργαζόμαστε τόσο σε Πανευρωπαϊκά consortia όσο και σε Παγκύπριες και Πανελλήνιες ομάδες με σκοπό την εξεύρεση πρωτοποριακών αποτελεσμάτων διαμέσου της έρευνας.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στα εξειδικευμένα ερευνητικά προγράμματα στα οποία μετείχε όπως το Πρόγραμμα ΝΑΥΤΟΘΩΡΑΞ σαν project manager στην Ανάπτυξη του Προσωπικού του κλάδου της Ναυτιλίας αλλά και Ευρωπαϊκών projects δημιουργίας συστημάτων ανάπτυξης προσωπικού και εξειδικευμένων curricula.