Έρευνα & Ανάπτυξη

Η Charakis Research & Consulting Ltd.  και οι συνεργάτες της, λαμβάνουν μέρος σε ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, όσο και μέσω Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων, είμαστε ενεργά εμπλεκόμενοι σε έρευνες σχετικά με τις κοινωνικές, επιχειρηματικές, αναπτυξιακές και τεχνολογικές επιστήμες.

Το δίκτυο μας αποτελείται από ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς με σημαντική εμπειρία στον ερευνητικό χώρο, δίνοντας μας την δυνατότητα να συνεργαζόμαστε τόσο σε Πανευρωπαϊκά consortia όσο και σε Παγκύπριες και Πανελλήνιες ομάδες με σκοπό την εξεύρεση πρωτοποριακών αποτελεσμάτων διαμέσου της έρευνας. Iδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στα εξειδικευμένα ερευνητικά προγράμματα στα οποία η εταιρεία μας μετείχε όπως:

Πρόγραμμα ΝΕΜΟ:

Η πρώτη στην Ευρώπη ολοκληρωμένη μουσειολογική εφαρμογή υπηρεσιών ξενάγησης με χωροταξική αντίληψη με τη χρήση PDA / Smartphones / NFC (www.nemoexperience.com). Η πιλοτική εφαρμογή είχε αναπτυχθεί στο Μουσείο Πιερίδη στη Λάρνακα ενώ τον Δεκέμβριο του 2012 υιοθετήθηκε και εφαρμόσθηκε σε ένα από τα καλύτερα Μουσεία παγκοσμίως, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Πρόγραμμα ΝΑΥΤΟΘΩΡΑΞ:

Η εταιρεία μας, με γνώμονα την ανάπτυξη της έρευνας στην Κύπρο και την δημιουργία πραγματικής προστιθέμενης αξίας στην Ναυτιλιακή Βιομηχανία της Κύπρου, είχε λάβει μέρος ως Ερευνητικός Φορεάς στο ερευνητικό πρόγραμμα, , «Ενδυνάμωση στελεχιακού δυναμικού, θωράκιση της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και των κοινωνικοοικονομικών και ανταγωνιστικών παραμέτρων» και με ακρωνύμιο «ΝΑΥΤΟΘΩΡΑΞ» το οποίο επιτυχώς είχε εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Τα πρώτα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί στο Cyprus Journal of Science & Technology, με το κείμενο “Το Υπόδειγμα Άυξησης Προστιθέμενης Αξίας στην Έρευνα Ναυτιλιακών Σπουδών στην Κύπρο για την Ανάπτυξη Ναυτιλιακής Κοινότητας Συνεργασίας ( Maritime cluster)” το οποίο αποτέλει ένα από τα παραδοτέα της Charakis Research & Consulting Ltd. Παράλληλα, έχουν γίνει παρουσιάσεις των αποτελέσμάτων, τόσο σε διεθνή συνέδρια όσο και στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, με πολύ θετικά σχόλια. Η εταιρία μας, παρουσίασε τα μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας στο Συνέδριο Συστημικής Σκέψης στα Ιωάννινα.

“Branding Football”:

H  εταιρία μας, σε συνεργασία με ερευνητές του εξωτερικού, ανέπτυξαν μια καινοτομική έρευνα σε web-base εφαρμογη, η οποία βοηθά σημαντικά στην κατανόηση των αντιλήψεων των οπαδών, των προσδοκιών τους και της ενασχόλησης τους με την ομάδα, αλλά και προσδίδει μια καλύτερη στρατηγική επανατοποθέτηση του “ονόματος” – brand της ομάδας με τους οπαδούς.  Οι διάφοροι συσχετισμοί οι οποίοι προκύπτουν, φανερώνουν μια πιο “ξεκάθαρη” και αναλυτική εικόνα, του αν και του πως ο κάθε αθλητικός σύλλογος, μπορεί να κινηθεί εμπορικά, αξιοποιώντας το όνομα του σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών.  Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως που προκύπτει, είναι η συσχέτιση της αθλητικής ομάδας με τονπαράγοντα “όνομα” ως brand name το οποίο προσδίδει πληροφόρηση με εμπορική αξία,καθιστώντας την έρευνα ως ιδιαίτερα πρωτοπόρο και καινοτόμο.